Baldintza : Lehen (Nor) 1

BALDINTZA : LEHEN (NOR) 1

- 1- Zu etorri , ni loriatuko .

- 2- Hi bakarrik joan , bidean galduko .

- 3- Zuek pilotariak , plazan gustatuko .

- 4- Aro ona izan , gu mendira joanen .

- 5- Arraunlariak itsasora joan , hondatuko .

- 6- Soldaduak zure etxera sartu , zu beldurtuko .

- 7- Eguzkia kukutua , haiek ohera sartuko .

- 8- Gu plazara joan , ez enoatuko.

- 9- Patxi bizikletaz joan , fiteago helduko .

- 10- Zu hil , haiek tristatuko .

- 11- Xakurra galdu , haren xerka joanen .

- 12- Ni astronauta , ilargira joanen .

Indices
ginatekeen - bagina - bazina - zinatekeen - zatekeen - banintz - balira - bahintz - bazina - bazinete - ziratekeen - nintzatekeen - hintzatekeen - ginatekeen - zinateketen - balira - ziratekeen - balitz - nintzatekeen - balitz - ginatekeen - balitz - ziratekeen - balitz
OpenDocument Text - 16.1 ko
PDF - 25.9 ko

CC-by-sa