Itsas bazterrean (A2)

Publikoa : 3.ak

Urratsa :
 A2
 hautuzkoak

Interesa :
 Ikasle ainitzentzat eredu ohizkoa den irakaslearena ez den boz baten entzutea, entzumena lantzeko, ulermen orokorra hobetuz. (Ikasleak nahi bezainbeste entzun dezake grabaketa).

Helburuak :
 Nozio baten bereganatzea (lehenago ikusia izan den bat = gainean)
 Ulermena lantzea eta hobetzea

Iraupena : 55 s

Itsas bazterrean (A2)


Testua


Itsas bazterrean bi etxe badira. Batak ate gorria du eta besteak berdea. Etxe hauen gibelean, oihan tiki bat ikusten dugu nondik xori talde bat, usoak beharbada, ateratzen ari den hegalka.

Azken planoan mendiak ikusten ditugu bainan kaskoan ez dute elurrik uda delako.


Ariketak :

 Esaldi bat eginez, erran ezazu non diren etxeak, non den oihana, nondik ateratzen diren xoriak eta zergatik mendietan ez den elurrik.
 Erran ezazu ere non diren mutikoa eta neska.
 Gero esaldi hauek paper batean kopiatzen dituzu.

Eskolan baizik ez erabiltzeko.