Baldintza : Orain (Nor) 1

BALDINTZA : ORAIN (NOR) 1

- 1- Nire ama jiten , zu loriatuko .

- 2- Zu mozkortzen , zure burasoak kexatuko .

- 3- Ogia eskas , gu okindegira joanen .

- 4- Lagunak etortzen , ama poztuko .

- 5- Ni ikastolara joaten , zure saihetsan jarriko .

- 6- Zuek etortzen , gu ez etxetik aterako.

- 7- Gu egunaz joaten , ez beldurtuko.

- 8- Ni aberatsa , Londresen bisitatzera joanen .

- 9- Hi ordiziarra , nirekin mendian ibiliko .

- 10- Herriko bestak , ez ikastolara joanen.

- 11- Zu mendira joaten , osagarrian egonen .

- 12- Mendizaleak afaltzera etortzen , gu haiekin egonen .

Indices
zinateke - bazina - bagina - bazinete - banintz - bazina - nintzateke - ginateke - hintzateke - balitz - balira - balira - lirateke - zinateke - banintz - ginateke - balira - ginateke - ginateke - balitz - nintzateke - bahintz - litzateke - ginateke
OpenDocument Text - 21.7 ko
PDF - 25.6 ko

CC-by-sa