Laino pinpirina - Ustiapen pedagogikoa

Justifikazio pedagogikoa

Bizi garen jendartean, bazterkeria maila anitzetan gertatzen da. Baina dudarik gabe, bazterkeriarik krudelenetarik da berdinen artean ematen dena. Zergatik? Norbera bezalako batek egiten duelako.

Istorio honetan, jazarpen (edo bullying) kasu bat agertzen zaigu, animalien mozorroen azpian. Azken finean, helburua baztertzeak zein min ematen duen ohartaraztea da. Gure istorioan, eguneroko bizitzan bezala, bazterkeria ez da gertatzen zerbaiten ondorio gisa, desberdina dena ez onartzeagatik baizik.

Ipuin honetan zuria izatea aski arrazoia da bertzeak hartaz trufatzeko (zenbat aldiz ez da ber gauza gertatzen gure gizartean, baina alderantziz, alegia, aski arrazoia dela bertzea zuria ez izatea hartaz trufatzeko?). Eta jazarpen kasu guzietan gertatzen den bezala, bertzeak gauza txarrak baino ez ditu, desberdina izatea aski da onargarria ez izateko, bertzeak egin edo erraten duen oro baztertzeko aitzakia da.

Ipuin honen helburua bazterkeriaz gogoetatzeko parada da. Istorioa animalien mundura eramaten dugunez, gai honi buruz solas egiteko behar dugun distantzia hartzeko aukera ematen digu.

Azken finean, hemen proposatzen duguna prebentzioa egitea da. Ikasleei galde batzuk luzatu gai honen inguruan gogoetak egin ditzaten eta beren artean horrelako zerbait gertatuz gero, irizpide sendo bat izan dezaten.

 Zergatik baztertzen dute pinpirin zuria ?
 Gure artean ere horrelakorik gertatzen dea ? Zergatik ?
 Desberdintasunak txarrak dira ala aberasgarriak ?
 Ez ote gara denak desberdinak eta aldi berean denak berdinak ?
 Nor da baztertzailea, soilik baztertzen duena ala norbait baztertua izan ez dadin deus egiten ez dutenek ere erantzukizuna badute ?
 Zer egin dezake baztertua denak egoera horretatik ateratzeko ?

Galde horiei ihardetsi ahal izateko, pentsatu behar da. Gure gogoeta proposamenak ibilbide hau segitzen du :

Gogoetatzeko ibilbidea

1. DENAK GARA DESBERDINAK : denek dugu bertzeengandik bereizten gaituen zerbait. Hori txarra izan beharrean, aberasgarria da. 1. FITXA

2. DENAK GARA BERDINAK : Desberdinak izanik ere, denak pertsonak gara eta hainbat aldetatik franko antzekoak gara. Antzekotasunak bertzeak gu bezalakoak direla onartzen lagunduko gaitu. 2. FITXA

3. NEHOR EZ DA PERFEKTUA. Ni ez naiz perfektua, gu ez gara perfektuak, gure ondokoak ere ez dira perfektuak. Hori ikasiz gero, dugun perfekzio eza eta gure ingurukoek dutena hobeki onartzeko bidean izanen gara. 3. FITXA

3. ZER EGITEN DUT ONGI ? Zein ezaugarri dut gustukoa ? Zein ezaugarrirekin sentitzen garen gustura aurkitzea garrantzitsua da, norbera bere buruarekin gustura egon ahal izateko. Perfektuak ez izanik ere, gauza anitz ongi egiten dugu. 4. FITXA

4. ZEIN DIRA BERTZEEN EZAUGARRI ONAK ? Denek, den-denek, ditugu ezaugarri onak. Idatz ditzagun orri batean. 5. FITXA

5. IPUINEI, BUKAERA DESBERDINAK AURKITU. Ipuina bertze modu batez buka daiteke. Zein modutan ? 6. FITXA

6. ANTZEZPENA : BERTZEEN TOKIAN JARRI
Bertzeen lekuan jartzea on izan daiteke bertzeak nola sentitzen diren ulertu ahal izateko. Zergatik jokatzen dute baztertzaileek egiten duen moduan ? Zer egiten ahal du baztertua denak ? Eta begira daudenek ? 7. FITXA

7. ESKER ONEKOAK IZAN. Kexatzeko eta gauzak edo bertzeak kritikatzeko joera dugu maiz. Baina zein zorte onekoak garen ohartuko bagina, kexatu eta kritikatzeko partez, esker onekoak izaten ikasiko genuke. 8. FITXA

Laino pinpirina - Ustiapen pedagogikoa
Laino pinpirina - Ustiapen pedagogikoa
Laino pinpirina - Ustiapen pedagogikoa
Euskara ODT / DOC PDF Elkartasuna Pinpirina Udaberria Desberdintasuna elkarbizitza CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea

CC-by-nc-sa - Dokumentu hau Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 France License lizentziapean dago.