Lorea

Otso belar, atso lili,
erre belar, elor(ri) xuri,
urde mutur, urre lili
Mitxoleta, arrosa xuri

Idi bihotz, neguan hotz
Izarbelar*, malba arros*,
bitxi lore, lirio uros,
ahogorri,* xarta* zorrotz.

Aihen xuri, xilintx ezetz
julufraia, irek baietz
ekhi lore, nahiz eta gau beltz,
suge lore, begiak hets.

Ehun usain, ehun kolore
barazuz(a) zarten dolore,
izar lerro, erle amore,
mila forma, denak lore !

Luixa Giltzu 2008

*otso belar: fr. anémone
*atso lili: iris
*erre belar: arum
*urde mutur: urrebotoi
*mitxoleta: fr. coquelicot
*idi bihotz: tulipa
*izarbelar: julufrai
*arros: arrosa
*bitxi lore: margarita
*aho gorria: patience
*xarta : ezpata-lore
*aihen xuri: fr. clématite
*ekhi lore: eguzki lore
*suge lore: amulo (fr. asphodèle)

iturria : Tournier-Lafitte (hiztegia gaika)

Gai kulturalak PDF Aita-amen bestak Loreak Olerkia CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak Kolegioa - 6.a GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza

CC-by-nc-sa