Galtxagorriak

Lan eta lan,
ez gaude ogean*,
atzarriak gabiltza
gu beti gauean.

Eta iduzki* gorria
delarik jaikitzen,
Galtxagorri guziak
seko gara izitzen,
leize zilo beltzean,
egunaz gordetzen,
jendea jaikitzean,
gu gara lokartzen !

Lan eta lan,
ez gaude ogean* !

Luixa Giltzu

*ogean : ohean
*iduzki : eguzki

Gai kulturalak PDF Mitologia Olerkia CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak Kolegioa - 6.a GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza

CC-by-nc-sa