Gaueko

Jendea da egunarena
eta GAUEKO gauarena,
gaua da ilunarena,
ilargi isilarena.

Ez dut haririk iruten
ilargi argitan,
iturrira ez noa gauerditan,
baldin eta GAUEKO
hor balitz goaitan.

Irunen dut irritan,
iturrira joanen naiz
iduzki* argitan,
oilarra hasiko delarik kantan.

Buba haurño iduzkiarena,
gaua baita GAUEKOrena.
Ohe goxoan goaita oilarraren kanta,
orduan GAUEKO joanen baita.
Luixa Giltzu

*iduzkiaren : eguzkiaren

Gai kulturalak PDF Mitologia Olerkia CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak Kolegioa - 6.a GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza

CC-by-nc-sa