Otsoa

Otsoa, u u u u
ilargiari kantatzen,
uhuka diot aspalditik
nautela sufriarazten.
Horregatik gaurko haurretan
lagunak ditut xerkatzen,
ea biharko belaunaldiek
noizbait nauten defenditzen !

Otsoa, u u u u
bizi naiz oihan beltzean,
gero eta gordeago
izkina hertsi hotzean,
haragijale egin ninduten
natura legeek sortzean,
jendeak ere ez al du jaten
nik bezala gosetzean ?

Otsoa, u u u u
lantxurda ilunen kea,
aski urtez pairatu dut
kondena eta nekea.
Agian jendeak irekiko du
noizbait bihotzeko atea,
usaia aldatuz hauts dadin
ene malurren katea.

Luixa Giltzu 2009ko Eguberri

Gai kulturalak PDF Otsoa Olerkia CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak Kolegioa - 6.a GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza

CC-by-nc-sa