Olentzero - ipuina entzungai - zubereraz

Haize Othondoren sorkuntza, Claude Labat-en lanetan oinarritua.
Ama eskolako ikasleentzat.

Olentzero

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2012.

Langue basque Thèmes culturels MP3 (à télécharger) MP3 (à écouter en ligne) Zubereraz Negua Olentzero Eguberri Ipuina Petite section Moyenne section Grande section Soinua Cycle 1