Ilurre kixkur eta hiru hartzak

Flammarion Père Castor saileko Boucle d’or et les trois ours albumaren itzulpena, CD batean grabatua.

Lehen eta bigarren zikloko ikasleentzat.

Xan Errotabeherek irakurria.


Frantsesezko Boucle d’or et les trois ours albumetik egokitua
© Flammarion 1956
© Ikas 2012. Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.

Copyright