HaraMat CE1 - Trebatzeko fitxategia - zubereraz

Hatier argitaletxearen CapMaths bildumaren itzulpena.

Aurkibidea

Buruketak, datuen antolaketa eta kudeaketa

- Banaketari dagozkion buruketak
- Buruketak (enuntziatua idatziz edo ahoz)
- Dedukzioa
- Zatiketari hurbildu
- Taula edo grafiko bat irakurri
- Laukizuzen gisan ezarri gauzakiak
- Kopuru baten hastapeneko balioa

Zenbakiak eta zenbakikuntza

- 99rainoko zenbakiak irakurri eta idatzi
- Zenbaki segidak, graduazioak (99rainoko zenbakiak)
- Zifrazko idazkerak ulertu (99rainoko zenbakiak)
- Zenbakiak erkatu (99raino, eta ondotik 999raino)
- Zifrazko idazkerak ulertu (999rainoko zenbakiak)
- 999rainoko zenbakiak irakurri eta idatzi
- Zenbaki segidak (999raino)
- Zenbakiak erkatu (999raino)
- Graduazioak (999rainoko zenbakiak)

Kalkulatu

- Batuketa taula
- Kalkulu gogoetatua (batuketa, kenketa)
- Bikoitzak eta erdiak
- Buruzko kalkulu automatizatua
- Zutabeka kalkulatu (batuketa)
- Buruzko kalkulua
- Idatziz kalkulatu (batuketa)
- Biderketa
- Biderketa taula
- Kalkulu gogoetatua
- Idatziz kalkulatu
- Biderketa taula
- Kalkulu gogoetatua
- Zutabeka kalkulatu

Espazioa eta geometria - Handitasunak eta neurriak

- Kokatu
- Lerrokadura
- Luzerak
- Denbora
- Erregelaz marraztu
- Irudi taulak
- Laukiduran kokatu
- Irudi taulak
- Solidoak
- Luzerak
- Denbora
- Laukiduran kokatu
- Irudi lauak
- Angelu zuzena
- Luzerak
- Denbora
- Irudi taulak
- Masak
- Edukierak
- Denbora

Mat-Hiztegia

- Zifren balioa
- Zenbakiak irakurri eta idatzi
- Zenbakiak erkatu
- Zenbaki segidak eta graduazioak
- Batuketa taula
- Buruzko batuketa
- Osagarriak eta kenketak, buruz
- Zutabekako batuketa eta kenketa
- 0 eta 5en arteko biderketa taulak
- Hamarrekoekin eta ehunekoekin biderkatu
- Zutabekako biderketa
- Bikoitzak eta erdiak
- Kokatzen jakin
- Solidoak
- Lerrokadura
- Irudi lauak
- Luzerak
- Masak