Tresnak - 2 - Plomu-haria

Fitxategi osoaren aurkezpena hemen aurki dezakezu.

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© Ikas, euskal pedagogia zerbitzua.

Tresnak - 2 - Plomu-haria - 1. sekuentzia
Tresnak - 2 - Plomu-haria - 2. sekuentzia

SEKUENTZIAK

 Gauza bat bertikala dela zer erran nahi du ?
 Gauza bat horizontala dela zer erran nahi du ?
 Bertikaltasuna nola neur ?
 Plomu-hari hau ez da zuzena !

IKASLEAREN FITXAK

 Plomu-haria (1)
 Plomu-haria (2)
 Plomu-haria (3)

LANTZEN DIREN GAITASUNAK

 Esperimentazio urraspide bat asmatu eta eraiki.
 Behaketaren eta neurketen egiteko tresna egokien baliatzen ikasi.
 Esperientzia bat berriz hasi aitzinekotik aldagai bat kanbiatuz.

HELBURUAK

 Plano horizontala eta bertikala zehazki neurtu eta frogatu.
 Horretarako, tresna egokiak ezagutu, haztatu eta erabili.

AITZINETIK LANDUAK

 angeluak eta angeluen neurketa
 angelu zuzena
 eskuaira

Zientziak eta teknologia - Teknologia PDF Esperimentazioa bertikala horizontala angelu zuzena CM1 - 4. urtea CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea

Copyright