Musika eskolan - antzerkia

Musika eskolan
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

Amak larderiatsua izan behar du, haurrak aldiz, tuntun aire batekin. Zerbaiten erratekotan delarik, amak hitza ebasten dio.

Irakaslea: Agur, anderea.
Ama: Bai zuri ere. Ene semearen izena eman nahi nuke kantu ikasgaien segitzeko.
Irakaslea: Ohartu zara dohain berezi bat baduela edo (haurrari) kantua biziki maite duzu?
Ama: Bai, hori da. Kantua maite du eta egia erran ene betiko ametsa izan da kantari bilaka dadin baina...
Irakaslea: Zer adin duzu?
Ama: 12 urte egin berriak ditu.
Irakaslea: Pentsatzen dut kolegioan zarela eta asteazken arratsaldeak libro dituzula. Ea, zer tenoretan jin zintezke?
Ama: Asteazken arratsaldeetan bi orenetatik lauak artio hartua da. Matematikako irakasle bat etxera jinarazten dugu lanean ararazteko. Pentsatzen dugu aisetasun gehiago ukanen duela bere geroaren hautatzeko matematiketan oinarri sendoak baldin baditu.
Irakaslea: Beraz ondotik; eman dezagun bostetan.
Ama: Zoritxarrez igerilekura doa tenore horretan. Indar intelektualekin batean gorputza ere garatu behar da. Izpiritu sano bat gorputz sano batean. Hori da orekaren gakoa!
Irakaslea: Arrunt ados naiz zurekin. Gainera on dute lagunekin zalapartaka aritzea!
Ama: Serafinok klase partikularrak hartzen ditu denbora gutiagoren galtzeko. Lau igeri motak badakizki.
Irakaslea: Bon, astelehenetan arteka bat banuke seietatik zazpiak artio. Bazaizue?
Ama: Alta hori ere ezinezkoa du kolegiotik landa bi oren musika baitu: oren bat solfeoa eta oren bat pianoa.
Irakaslea: Astearteetan tenore guziak hartuak ditut beraz ez dizuet fitsik proposatzen ahal.
Ama: Berdin munta du preseski egun horretan karate egiten baitu. Gaurko jendartean hobe da bere buruaren babesten ikasirik entzuten diren basakeriekin!
Irakaslea: Zer gelditzen zaigu beraz? Ostegun arratsaldeetan...
Ama: Ez du balio! Arte plastikoetan abiatua da eta nahi dut absolutuki segi dezan. Orain badakigu burumuinaren bi eskualdeak estimulatu behar direla. Eskolak eskuin aldea egiten du baina bestea gure kontu! Bestenaz ez ditu bere ahal guziak baliatuko gura Serafinok.
Irakaslea: Zaila zaigu arteka baten atzematea. Fiteago aitzina gintezke erraten bazenit noiz libro zareten.
Ama: Arrazoi duzu. Guri dagokiguna... igande goiza da.
Irakaslea: Igande goiza? Baina ez naiz igande goizetan lanean ari!
Ama: Zer pena! Ez duzu hala ere ikusi nahi zertan den? Segur naiz dohaina atzemanen diozula.
Irakaslea: Hori bai egin dezakegu.
Ama ateratzen da eta irakasleak soinu batzuk errepikarazten dizkio haurrari. Honek arras gaizki errepikatzen ditu. Ama berriz sartzen da.
Ama: Beraz? Zure ustez zer da? Tenor? Soprano?
Irakaslea (ez gustuan): Ez da oraino erraten ahal baina zure semeak behar luke lehenik musika eta kantua barnetik sentitu. Hortako diskoak eros iezaizkiozu...
Ama: Erosten dizkiot, bai: Pavarotti, La Callas...
Irakaslea: Ez, ez horrelakoak, haren adinean maite dituztenak: Haurrock...
Ama: Zer derasazu? A ez! Hori ez da musika eta zernahi gisaz ez badiozu ene semeari kantua erakutsi nahi, nihaurek diot erakutsiko. Agur anderea. (Abiatzen da « andere handi »). Zatoz, Serafino. (Atean delarik, berriz itzultzen da irakasleari buruz eta mespretxu aire batekin) Haurrock, pfut!

Jokalariak: Musika irakaslea, ama, haurra
Autorea: Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea: IKAS
Argitaratze data: 2010/12/21
Maila: 3. ziklotik goiti

PDF Antzerkiak CM1 - 4. urtea Kolegioa - 6.a CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Helduen erakaskuntza