Orratzetik hari - antzerkia

Orratzetik hari
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

Haur bat negarrez hipaka heldu da.
Haurra: Ama, ama, Min hartu dut! Ai, Ai, Ai! Min handia dut!
Ama: Zer duzu? Zer gertatu zaizu ? Erakuts iezadazu.
Haurra: Erle batek xixtatu nau! Erretzen du! Ai, ai, ai!
Ama: Sar gaitezen. Lehenik eztena kenduko dizut eta gero sendatuko zaitut.
Postaria: Egun on Margarita. Tori gaurko gutunak eta egunkaria. Zer gertatu zaio Eñauti? Haren marrumak entzun ditut. Ez ahal du eroriko bat egin bizikletaz...
Ama: Ez du gauza handirik. Erle batek besoan xixtatu du.
Postaria: Gaizo haurra. Ezar iezaiozu ozpin xorta bat xixtaren gainean eta berehala arinduko zaio mina. Agur!
Ama: Bai, bihar arte!

Harategiaren atarian harakina dago. Erosle bat heldu zaio.
Erosle bat: Egun on, Beñat.
Harakina: Bai zuri ere. Zer nahi zenuke?
Eroslea: Hiru xerri kostalet eta hamar xingar xerra. Zer ziren negar horiek?
Harakina: Ez dut ontsa entzun baina iduritzen zait zerbaitek Eñaut ausiki duela. Agian ez da suge baten lana, sasoi honetan sekulakoak baitira. Funtsean nihaurrek biga ikusiak ditut atzo etxe gibeleko oihanean.
Eroslea: Zuk errazu. Kasu egin behar da. Ondoko egunak artio, Beñat.

Erosleak jaun batekin topo egiten du.
Eroslea: Jakin duzuia berria? Suge batek Eñaut tipia bi tokitan ausiki omen du. Haren orroek karrika guzia airean atxiki dute. Gaixo haurra!
Jauna: Nola gertatu da?
Eroslea: Badakizu oraingo burasoak zein ezazolak diren! Segur naiz haurra bakarrik utzia zutela etxe gibeleko oihanean jostetan. Agian ez da makurrik gertatuko. Are, ene bidea segitzen dut.

Jauna karrika garbitzailearen ondotik pasatzen da.
Karrika garbitzailea: Zer, ibilki?
Gizona: Bai, eta zu beti lanean?
Karrika garbitzailea: Aro goxo honek irauten dueno, lana plazer bihurtzen da.
Gizona: Ez da berdin goxoa denentzat! Jakin duzu berria?
Karrika garbitzailea: Zer gertatu da berriz ere?
Gizona: Bi alimaleko sugek Eñaut tipia harrapatu dute oihanean bakarrik zebilelarik eta itsuski xixtatu. Ez dateke ederra ikusteko. Gaixo haurra eta etxekoak! Agian salbatzen ahalko dute!

Emazte xahar bat agertzen da.
Emazte xaharra: Zer dela, norbait eri?
Karrika garbitzailea: Bai eta beharbada hil zorian.
Emazte xaharra (gurutze keinua eginez): Zer derasazu? Nor ote?
Karrika garbitzailea: Bi sugek Eñaut erasotu dute eta berrien arabera molde tristean utzi! Tenore honetan ez dakigu bizirik aterako denetz.
Emazte xaharra: Zer zorigaitza! Hain gazterik! Ui, ui, ui! Ernatu behar dut erizaina jin beharra baitzait eguneroko pikuraren egitera.
Erizaina agertzen da.
Erizaina: Egun on, amatxi. Itzuliño baten egitera abian zinen?
Emazte xaharra: Bai. Domaia da ez baitzara lehenago agertu. Menturaz Eñaut tipia salbatzen ahalko zenuen.
Erizaina: Zergatik? Zer gertatu zaio?
Emazte xaharra: Zendu da. Suge handi batzuek ausiki dute.
Erizaina: Jesus, Maria eta Josepe!
Gizon bat (elkorra) hurbiltzen da.
Gizon elkorra: Zer da? Zer gertatzen da?
Erizaina: Eñaut hil omen da.
Gizon elkorra: Eñauten bila? Nor, ni? Zergatik bila joan behar dut?
Erizaina: Ez, hila da, zendua.
Gizon elkorra: Zer derasazu? Zimenduaren bila? Ez dut tutik ulertzen.

Emeki-emeki jendea biltzen hasten da, bakoitzak bere oharra egiten duela.)
Gaixo haurra eta gaixo aita eta ama.
Noiz izanen dira ehorzketak?
Dia, goizegi da; etzi, goizenik etzi.

Bat batean haur bat agertzen da eta oihu egiten du.
2. haurra: Eñaut, Eñaut, heldu haiz pilotan aritzera?

Eñaut ateratzen da eta bere ama eskuz agurtuz lasterka abiatzen da lagunarengana. Herriko jendea aho zabalik eta tente gelditzen da.

Jokalariak: Haur bat (Eñaut), haren ama (Margarita), postaria, harakina, erosle bat, karrikan dabilen jaun bat, karrika garbitzailea, emazte xahar bat, erizaina, gizon elkor bat, beste herritar batzuk, Eñauten lagun bat.
Autorea: Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea: IKAS
Argitaratze data: 2010/12/21
Maila: 3. ziklotik goiti

Euskara PDF Antzerkiak CM1 - 4. urtea Kolegioa - 6.a CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a