Telefonoz - antzerkia

Telefonoz
Kattalin Sallaberryren antzerkia

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2010.

Bittor: Alo, Pantxika? Ni naiz, Bittor. Ongi zara?
Pantxika: Bai, eta zu?
Bittor: Ez sobera, ez. Biharko, badugu zerbait egiteko?
Pantxika: Bai, 102. sekuentziako 4. ariketa.
Bittor: Kaka zaharra! Liburua ikastolan ahantzia dut. Alta ez badut egiten irakasleak erasiatuko nau. Aste honetan bigarren aldia da liburua ahanzten dudala. Ai, ai, ai, ai, ai!
Pantxika: Lasai zaitez! Beharbada irakaslea ez da ohartuko!
Bittor: Ba, tirrit! Dudan xantzarekin segur naiz eni galdeginen dizkidala erantzunak. Berriz ere petzero izanen naiz.
Pantxika: Bihar goizean, heldu orduko harengana joan zaitez eta galda iezaiozu gelan sartu aitzin egiten ahal dituzunetz. Zure nahikaria ona ikusiko duelarik ez zaitu erasiatuko.
Bittor: Ez naiz menturatzen. Gainera ikastolara lehenago joan behar nuke eta hortako galdegin behar nioke aitari goizago eraman nazan. Horrela eginez xintximariak entzunen nituzke! Ai, ai, ai! Gaixo ni!
Pantxika: Alta aterabide bat atzeman behar duzu! Ez duzu arratsa zinkurinka pasatuko ! Hara zer eginen dugun: bihar goizean ene etxetik pasa zaitez eta ene liburua utziko dizut. Xokoño bat atzemanen duzu, bai, haurtzaindegian zure lanen egiteko.
Bittor: Bai, arrazoi duzu. Hobe dut aitaren haserrea jasanik irakaslearena baino. Gainera aitak ez dit lan gehigarririk emanen bederen. Are! Ongi lan egin eta bihar artio!
Pantxika: Bai zuri ere eta kuraia on!

Jokalariak: Bi ikasle (Bittor eta Pantxika)
Autorea:Kattalin Sallaberry
Argitaratzailea: Ikas
Argitaratze data: 2010/12/21
Maila: 3. ziklotik goiti

Euskara PDF Antzerkiak 3. Zikloa 4. Zikloa