Eskuzorroa - Batuaz - ipuina entzungai

Eskuzorroa

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©2000, Flammarion ©2014, Ikas euskal pedagogia zerbitzua.

Euskara MP3 (sarean entzuteko) Otsoa Negua Untxia Axeria Sagua Igela Hartza Errusia Elurra Xinaurria Errusiar tradiziozko ipuina Ipuina GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea Soinua