Lehen mundu gerla - Manex Lazkano: 1917ko ekainaren 20eko gutuna

Ikas argitaletxearen baimenik gabe, obra honen parte batez edo osoki kopiatzea edota zabaltzea debekatua da.

Argazkiak

Manex Lascanoren konpañia 19170620


Manex Lascanoren gutuna 19170620


Transkripzioak

Le 20 juin 1917
 
Leon maitea,
Hartzen dut momentu bat. Ni arras ongi naiz eta plazerekin ikusi dut zu ere hala zaiztela guziak. Beraz igortzen zaitut ene potreta zuri plazer egiteko eta nahi nuke zurea nik ere. Ez gare ongi aterarik eta kario zonbait egunen buruko [ -atuko] gare Parisen kuraier irabazi baitugu. Orduan igorriko zaitut bakarrik ateratuta. Oraingo aldian baino [ederragoa] gelditzen naiz...
Zure berri onen [esperantzan]
Zure adiskide fidel bizi guziko
Egon ongi ikus arte
 
Jean Lascano

Eskerrak: Itsasuko Lazkano familiari