Animazio interaktiboak

Bigarren mailaren euskara irakasteko baliagarri diren ariketa interaktiboak :

Aditzen eskailerak

Ikasgela bi taldetan banatu (Gorriak eta Berdeak) eta zeingehiagoka moduan aditza landu !

11 ariketa badira.

 Nor orainaldian
 Nor iraganaldian
 Nor-Nork orainaldian (osoa)
 Nor-Nork iraganaldian (Nor 3. pertsona sing. edo pl.)
 Nor-Nork orainaldian (Nor 3. pertsona sing. edo pl.)
 Nor Nork iraganaldian (osoa)
 Nor-Nori orainaldian (Nor 3. pertsona sing. edo pl.)
 Nor Nori iraganaldian (Nor 3. pertsona sing. edo pl.)
 Nor-Nori-Nork orainaldian
 Nor-Nori-Nork iraganaldian
 Nahas-mahas

Dosier osoa

Musean

Mus jokoaren aurkezpena, kartak, lau jokoak, arauak, keinuak eta puntuen kontaketa...

Izenlagunak eta izenondoak

Ariketak:
 Erranaldiak idatzi, taula bateko hitzak hartuz, eta izenlagunak? erabiliz.
 Hiru erranaldiko multzoak erranaldi bakarrean lotu, izenlagunen eta izenondoen bidez.
 Hitzak ordenan jarri erranaldi baten idazteko.
 Erranaldiak idatzi, izen sintagman dagoen okerra zuzendurik.

Faraoiren ametsa

 • Testu bat, erabili hiztegiaren ulertzen laguntzak eskainirik.
 • Ulermen galderak.
 • Ariketak
  • Iraganean den pasarte bat orainaldian idatzi
  • Galderak egin Nor eta Nork erabiliz
  • Aditz iragankorrak eta iragangaitzak bereizi
  • Pluralean den pasarte bat singularrean idatzi
  • Erranaldiak osatu Nor-Nori-Nork orainaldian erabiliz.
Euskara Dokumentu numerikoak Kolegioa - 6.a Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala Helduen erakaskuntza