Geografia - 3. zikloko ariketa bilduma

 3. zikloko programa osoaren lantzeko ariketak
 Maila bakoitzari egokituak (CE2, CM1, CM2)
 Ariketa mota anitz, helburuen eta ikasleen mailaren arabera hautatzeko
 Ariketa gidatuak, ikasleak idatzizko aztarna atxiki dezan : mapak, dokumentu azterketak...

Laburpena

{{{Aitzin-solasa}}} “Enseigner la géographie au cycle 3” irakaslearen gidaz gain eta “Géographie cycle 3” eskuliburuaz gain, Magellan sailak ariketa fotokopiagarrien bilduma ere eskaintzen du. Bilduma honetan 3. zikloko programa osoari dagozkion ariketak proposatzen dira : ariketa horiek 4 gai handiren inguruan antolatuak dira, programetan agertzen diren gaiei bai eta eskuliburuaren antolaketari ere jarraikiz. Ariketak mota anitzetakoak dira : idatzizko aztarna bat eraiki (mapak, planisferioak, eskemak, etab.), hiztegia, ezagutu beharreko nozioak eta barneratu beharreko jakintzak, jakintza eta ulermen galdeei erantzun, sailkatu, paisaia motak ezagutu, etab. Ariketek helburu ezberdinak dituzte : ikasgaia prestatu, ikasleen ulermena neurtu, ezagutzak aplikatu, idatzizko aztarna moldatu edo ikasleek barneratu dutena ebaluatu. Batzuetan, mapak egiterakoan adibidez, irakasleak ikasleei eskuliburua zabalik lan egitea proposa diezaieke. Bilduma honek, irakasleek plantan ezar ditzaketen programaketen aniztasuna kontuan hartzen du ; hala nola, ariketa bakoitzean, argibide bati esker irakasleak badaki zein mailatako ikasleei zuzendua zaien : CE2ko ikasleei, CM1ekoei edota CM2koei. Horrez gain, ikasleen mailaren arabera (eta haien idazkeraren neurriaren arabera), irakasleak mapak handi ditzake fotokopiak egiterakoan. Azkenik, ariketa kopuru handia da eta maiz gai beraren inguruan ariketa bat baino gehiago izan daitezke : ikasleen mailari eta helburuei begira egokienak diren ariketak hautatu behar dira, eta ez beharrez ariketa guziak ikasleei eginarazi. {Sophie Le Callennec}

Aurkibidea

Munduari begira : jendarteek antolatu espazioak

 Hasteko : Lurra eta haren irudikapenak
 1 Ozeanoak eta kontinenteak
 2 Jende-lekuen kokapena Lurrean gaindi
 3 Jendetzaren araberako bizimoduak
 4 Metropoli handietan bizi
 5 Erliebea
 6 Erliebearen araberako bizimoduak
 7 Klima
 8 Tenperaturen araberako bizimoduak
 9 Ur baliabideen araberako bizimoduak
 10 Landaretza
 11 Landaretzaren araberako bizimoduak
 12 Munduko aberastasun desorekak

Europako espazioak: paisaien aniztasuna

 13 Zer da Europa ?
 14 Hiri espazioak
 15 Baserrialdeko espazioak
 16 Mendi espazioak
 17 Ordoki espazioak
 18 Itsas espazioak
 19 Itsasbazterreko espazioak
 20 Kontinenteko gune guziak ez dira berdin jendeztatuak
 21 Kontinenteko aberastasun desorekak
 22 Bide- eta burdinbide-sarea ez da orotan berdin Europan
 23 Ibai-, itsas- eta aire-garraioen sare desorekatua
 24 Ipar Europa
 25 Hego Europa
 26 Mendebaldeko Europa
 27 Erdialdeko Europa eta Ekialdeko Europa
 28 Europar batasuna
 29 Europar batasuna : proiektu ekonomikoa
 30 Europar batasuna : proiektu politikoa
 31 Europaren bilguneak eta bazter lekuak (periferiak)

Frantziako espazioak

 Hasteko : Paisaia historikoen bilakaera jarraikia
 32 Hirietako bizileku paisaiak
 33 Hirietako lantoki paisaiak
 34 Merkataritza paisaiak
 35 Kulturaren eta aisialdien paisaiak
 36 Hiri-erdialdea
 37 Hirien periferia
 38 Hiri inguruneak
 39 Hiri berriak
 40 Laborantza paisaiak
 41 Oihan paisaiak
 42 Herrixkak
 43 Baserrialdeko turismo paisaiak
 44 Mendia neguan
 45 Mendia udan
 46 Frantziako itsasbazterrak
 47 Itsasbazter turistikoak
 48 Herrien mugaketa
 49 Departamenduen mugaketa
 50 Eskualdeen mugaketa
 51 Hiri ttipiak eta haien inguruetako herrialdeak
 52 Hiri handiak eta haien eragin eremuak
 53 Komunikazio ardatz handiak
 54 Frantziako ibaiak, komunikazio ardatz
 55 Mundu zabalerako ardatzak
 56 Komunikazio sareak

Frantzia mundializazio garaian

 57 Jendeen ibilia
 58 Salgaien ibilia
 59 Informazioaren ibilia
 60 Mundu mailako enpresak
 61 “Planeta-herrixka”ren erdigunea
 62 Munduko aberastasun desorekak
 63 Pobrezia munduan gaindi
 64 Mundializazioaren aurkako ihardukitzeak
 65 Frantzia, mundu mailako lurralde bat
 66 Frantziaren indar ekonomikoa munduan
 67 Frantziaren indar politikoa munduan
 68 - Frantziaren indar kulturala munduan

Ustiapen pedagogikoa

-* Irakaslearen gidaliburuaren erreferentziak : Magellan Enseigner la géographie au cycle 3 - éd. 2005 - Guide de l'enseignant ISBN : 978-2-218-74946-9 -* Lexikoak sarean kontsulta ditzakezu -* edo pdf formatuan telekargatu :
Geografia Fitxategiak Europa Mundua Frantzia CM1 - 4. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea

© IKAS 2012