HaraMat CM2 - Material fotokopiagarria

Hatier argitaletxearen CapMaths bildumaren itzulpena.

Pedagogia aholkularien oharra

Fotokopiatzeko materialaren erabiltzeko gida

 
HaraMateko fotokopiatzeko materiala 5 fitxa-multzoz osatua da.
 
- HARAMATeko jardueren gauzatzeko materiala 69. fitxa
 
Fitxak bakarka edo taldeka erabiltzekoak dira. Batzuk ikasleei eman aitzin moztu behar dira, bertze batzuk ikasleei beraiei motzarazi. Batzuetan, ikasleek irakasleak eman fitxan berean ihardetsi behar dute. Fitxak taldeka erabiltzekoak direlarik eta, beraz, denek ikusteko gisan izan behar dutelarik, hobe da haien handitzea.
 
- Jarduera osagarriendako materiala 27. fitxa
 
Irakaslearen gidaren bukaeran, lan-unitateka sailkatu jarduerak bilduak dira. Laguntza gisa, trebatzeko edo sakontzeko erabil daitezkeen jarduera-proposamenak dira. Batzuetan, jarduera horien gauzatzeko behar den materiala gidan aipatzen da ; gehienetan, fitxa gisa emana da.
 
- Jakintasun-bilanak 5 fitxa
 
Lan-unitate bakoitzaren bukaeran den « Bilana egiten dut » ebaluaketan oinarrituz, ikasleak ikus dezake finkatu helburuei begira zertan den, « jakintasun-bilana » fitxa betez, bakarrik edo irakaslearen laguntzarekin. Fitxa hori, lehenik eta behin, ikaslearendako eta irakaslearendako da. Halere, burasoei ere ematen ahal zaie.
 
- Garai bukaerako bilanak (« Zertan naiz ») 18 fitxa
Hiru lan-unitate guziez, ikasleen lorpenen bilana egin daiteke, gidan deskribatu ahozko ariketen eta fitxatan bildu idatzizko ariketen bidez. Bilan horiek eskuliburutik kanpo daude, ikasleek ez ditzaten bereziki landu, horrek ebaluaketari kalte eginen balioke. Horiei esker, ikasle batzuen zailtasun handiak antzeman daitezke, bakarkako aterabideak abian jarri ahal izateko.
 

- « Buruzko kalkuluan azkar » ataletako ariketen ihardespenak 5 fitxa

 
Ariketa horiek saio bakoitzean taldean eramaten diren buruzko kalkuluen prestatzeko, azkartzeko edo ordezkatzeko balio dute.
Matematika Fitxategiak HaraMat CM2 - 5.urtea