Biologia eta Geologia 6.a - Jarduerak

Liburuxka honetan, 6.eko biologia eta geologiako programen araberako jarduera multzo bat atzemanen duzu.

Argi da irakasleak jarduera praktikoak lehenetsi behar dituela bere ikasleentzat, baina bakarka edo taldean egiteko jarduera osagarriak proposatzen dituen euskarri hau tresna interesgarria da.

Liburuxka honen edukia, ikasgelako jardueren edo lan osagarrien euskarri izateko pentsatua da. Irakalsea bere pedagogiaren jabe izanki, momentu ezberdinetan proposa ditzake jarduera horiek, lan egoeren eta hautatu urraspidearen arabera (...)

Aurkibidea

1. partea : Hurbileko ingurumenaren ezaugarriak eta bizidunen banaketa

 1. Gure inguramena
 2. Ingurunearen ezaugarriak eta bizidunen banaketa (1)
 3. Ingurunearen ezaugarriak eta bizidunen banaketa (2)

2. artea : Ingurune baten populatzea

 4. Ingurune baten populazio aldaketak urtaroen arabera
 5. Bizi-forma aldizkatzea eta bizidunen garapena
 6. landareen barreiatze formak : esporak eta haziak
 7. Hazien barreiatzea
 8. Hazien hozitzea eta ingurune baldintzak
 9. Lorea
 10. Haziaren eraketa
 11. Ingurunearen kolonizazioa eta ugalketa begetatiboa
 12. Aldaxkatzea eta probena
 13. Jendearen eragina inguruneen populazioan

3. partea : Bizidunen materiaren jatorria

 14. Bizidunen hazkundea eta materia ekoizpena
 15. Elikatu behar da hazkundearen segurtatzeko
 16. Klorofiladun landareen beharra
 17. Klorofila gabeko bizidunen beharrak
 18. Materia lurzoruan nola usteltzen den
 19. Materia lurzoruan birziklatzen da

4. partea : Jendearen elikaduraren zerbitzuko praktikak

Elikagaiak ekoizti hazkuntzaren eta laborantzaren bidez

 20. Hazkuntzaren eta laborantzaren balioa
 21. Abelkuntza zentzuz kudeatu behar da
 22. Laborantza zentzuz kudeatu behar da
 23. Hazkuntzaren ekoizpena hobetu
 24. Laborantzaren ekoizpena hobetu

Elikagaiak ekoizti transformazio biologikoaren bidez

 25. Transformazio biologiko baten ondorioa diren elikagaiak
 26. Elikagaien egiteko hartzidura

5. partea : Bizidunen aniztasuna, ahaidetasunak eta batasuna

 27. Bioaniztasuna
 28. Zelula : bizidunen egitura-unitatea
 29. Bizidunen sailkapena
 30. Zientzien historia : zelulen aurkikuntza

Sarean

{{Lexikoak}} http://www.ikas.eus/spip.php?page=lexikoak&lang=eu&multzoa=SVT
Lurraren eta Biziaren Zientziak Fitxategiak SVT Geologia Inguramena bizidunak populatzea hazkundea haziak abelazkuntza Elikagaiak zelula Biologia Kolegioa - 6.a