Sagutxo Margotxo - Gidaliburua

Liburu honetan, Sagutxo Margotxo albumaren ustiapen bat proposatua da, agindu ofizalen arabera egina. Irakaslearen gida eta ikasleen jarduera fitxak baditu. Hiru parte antolatua dira :
- 1. zikloa (ttipiak, ertainak eta handiak) : zenbat saioko 3 sekuentzia
- 2. zikloa (CP-CE1) : gehienik 3 saioko 8 sekuentzia
- iksu arteak (ama eskolatik CM2ra) : margolaritza teknika nagusien inguruko jarduerak.

Aurkibidea

{{{* 1. zikloko kaiera}}} {{{** 1. sekuentzia : albumaren ezagutza}}} - albumean sartu - azala ikertu - Margotxoren problematikaren kontakizuna - arrainarekilako topaketaren kontakizuna - apoarmatuarekilako topaketaren kontakizuna - flamenkoarekilako topaketaren kontakizuna - sugearekilkao topaketaren kontakizuna - gauenararekilako topaketaren kontakizuna - hartzarekilako topaketaren kontakizuna {{{** 2. sekuentzia : ahoz eta idatziz ekoizten}}} - Hizkuntza jarduerak - Idatzizko ekoizpen jarduerak {{{** 3. sekuentzia : soinu jokoak}}} - Bokalak ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez - Kontsonante batzuk ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez - Silabekin jostatu - Kantuño errimatuak {{{** Ebaluazioa}}} {{{** Gehigarriak}}} {{{* 2. zikloko kaiera}}} {{{1. sekuentzia : albumaren ezagutza}}} - azalaren ezagutza {{{* 2. sekuentzia : Margotxoren problematika}}} - Irakurketa eta ulemena - Hizkuntzaren erabilera / idatzizko ekoizpena {{{* 3. sekuentzia : Arrainarekilako topaketa}}} - Irakurketa eta ulermena - Hizkuntzaren erabilera - Idazketa {{{* 4. sekuentzia : apoarmatuarekilako topaketa}}} - Irakurketa eta ulermena - Hizkuntzaren erabilera {{{* 5. sekuentzia : gatuarekilako eta flamenkoarekilako topaketa}}} - Irakurketa eta ulermena - Hizkuntzaren erabilera - Idazketa {{{* 6. sekuentzia : sugearekilako eta gauenararekilako topaketa}}} - Irakurketa eta ulermena - Hizkuntzaren erabilera - Idazketa {{{* 7. sekuentzia : hartzarekilako topaketa}}} - Irakurketa eta ulermena - Hizkuntzaren erabilera {{{* 8. sekuentzia : adiskidantzazko harremana}}} - Irakurketa eta ulermena - Hizkuntzaren erabilera {{{* Ikus arteen kaiera (1->3 zikloak}}} - Inpresionismoa eta espresionismoa - Graffitia - Kolore primarioak - Elkartzeak eta {collage}ak - Lerroak eta puntuak abstrakzioan - Irudikatu - Klee eta itxurak - Klimt eta dekorazioaren aberastasuna - Kubismoa eta subjektua margolaritzan - Puntillismoa eta zirkulu kromatikoa - Arcimboldoren karikaturak - Pop artea eta metaketa - Ihes-lerroak perspektiban - Gehigarriak
Euskara Arte heziketa - Arteen historia Fitxategiak Sagua Artea Arteen historia Besteekilako zabaltasuna Van Gogh Haring Mondrian Matisse Kandinsky Morrisseau Klee Miro Klimt Picasso Seurat Arcimboldo Warhol margolariak CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea