Sagutxo Margotxo - Gidaliburua PDF formatuan gorde

Liburu honetan, Sagutxo Margotxo albumaren ustiapen bat proposatua da, agindu ofizalen arabera egina. Irakaslearen gida eta ikasleen jarduera fitxak baditu. Hiru parte antolatua dira :
- 1. zikloa (ttipiak, ertainak eta handiak) : zenbat saioko 3 sekuentzia
- 2. zikloa (CP-CE1) : gehienik 3 saioko 8 sekuentzia
- ikus arteak (ama eskolatik CM2ra) : margolaritza teknika nagusien inguruko jarduerak.

Aurkibidea

1. zikloko kaiera
1. sekuentzia : albumaren ezagutza
- albumean sartu
- azala ikertu
- Margotxoren problematikaren kontakizuna
- arrainarekilako topaketaren kontakizuna
- apoarmatuarekilako topaketaren kontakizuna
- flamenkoarekilako topaketaren kontakizuna
- sugearekilkao topaketaren kontakizuna
- gauenararekilako topaketaren kontakizuna
- hartzarekilako topaketaren kontakizuna
2. sekuentzia : ahoz eta idatziz ekoizten
- Hizkuntza jarduerak
- Idatzizko ekoizpen jarduerak
3. sekuentzia : soinu jokoak
- Bokalak ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez
- Kontsonante batzuk ezagutu, entzumenaren eta ikusmenaren bidez
- Silabekin jostatu
- Kantuño errimatuak
Ebaluazioa
Gehigarriak

2. zikloko kaiera
1. sekuentzia: albumaren ezagutza
- azalaren ezagutza
2. sekuentzia: Margotxoren problematika
- Irakurketa eta ulemena
- Hizkuntzaren erabilera / idatzizko ekoizpena
3. sekuentzia: Arrainarekilako topaketa
- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
- Idazketa
4. sekuentzia: apoarmatuarekilako topaketa
- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
5. sekuentzia: gatuarekilako eta flamenkoarekilako topaketa
- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
- Idazketa
6. sekuentzia: sugearekilako eta gauenararekilako topaketa
- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
- Idazketa
7. sekuentzia: hartzarekilako topaketa
- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera
8. sekuentzia: adiskidantzazko harremana
- Irakurketa eta ulermena
- Hizkuntzaren erabilera

Ikus arteen kaiera (1->3 zikloak)
- Inpresionismoa eta espresionismoa
- Graffitia
- Kolore primarioak
- Elkartzeak eta collageak
- Lerroak eta puntuak abstrakzioan
- Irudikatu
- Klee eta itxurak
- Klimt eta dekorazioaren aberastasuna
- Kubismoa eta subjektua margolaritzan
- Puntillismoa eta zirkulu kromatikoa
- Arcimboldoren karikaturak
- Pop artea eta metaketa
- Ihes-lerroak perspektiban
- Gehigarriak

Euskara Arte heziketa - Arteen historia Fitxategiak Sagua Artea Arteen historia Besteekilako zabaltasuna Van Gogh Haring Mondrian Matisse Kandinsky Morrisseau Klee Miro Klimt Picasso Seurat Arcimboldo Warhol margolariak CM1 - 4. urtea TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea