Nerabeen galdeak (maitasuna - sexualitatea)

Liburuxka honetan bildumatuak dira, ikasleek Centre régional d’information et de prévention du sida (Crips Ile-de-France) erakundeko animatzaileei ikastegietan maizenik egin dizkieten galdeak, maitasunaren, gorputzaren, sexu jardueren eta sexuari lotu arriskuen inguruan (STE, GIB/HIESa, nahigabeko haurdunaldia).

Galde horien inguruan gogoetatzeko eta animatzaileekin mintzatzeko, 13 - 25 urte artekoendako gune bat sortua izan da: cybercrips :
http://www.lecrips-idf.net

Nerabeen galdeak 2022 - maitasuna, sexualitatea

Zati bat

Maitasuna zer da ? Maitasunak ez du definizio unibertsalik. Batzuen ustez, bozkarioz betetzen duen sentimendu barna eta kontrolaezina da. Maitasunak elkarrekin izateko gogo handia ematen du, eta noiztenka pena, maite dena falta delarik. Maitatzea, emateko, hartzeko, ezagutarazteko eta partekatzeko gogoa ukaitea da. C'est quoi l'amour ? L'amour n'a pas de définition universelle. Pour certains, c'est un sentiment profond et incontrôlable qui remplit de bonheur. L'amour se manifeste par une très forte envie d'être ensemble et parfois de tristesse lorsque l'être aimé est absent. L'amour, c'est l'envie de donner, de recevoir, de faire découvrir, de partager.

Aurkibidea

 maitasuna
 gorputza
 sexualitatea
 kontrazepzioa
 abortua
 sexu-transmisiozko infekzioak (STI)
 GIB / HIESa
 preserbatiboak
 helbide baliagarriak
 lexikoa

Lurraren eta Biziaren Zientziak Fitxategiak Gorputza Kontrazepzioa maitasuna sexualitatea abortua infekzioak HIESa preserbatiboak Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a Lizeoa - 2.a Lizeoa - 1.a Lizeoa - Terminala

© Ikas euskal pedagogia zerbitzua 2022