Gorputz eta kirol heziketa 2. zikloa  agortua 

Aurkezpena
Liburu honen xedea 6-8 urteko ikasleei orotariko jarduera proiektutan inplikatzeko bidea ematea da, eta, aldi berean, ekintzari zentzu ematea.

Kirol arloko lau gaitasun berezi lantzeko bidea emana da:

 Emaitzak erdiestea: jarduera atletikoak, laster egitea, jauzi egitea, aurkitzea

 Lekualdaketak ingurumenaren arabera egokitzea: orientazioa, igeri egitea

 Elkarren kontra eta elkarrekin aritzea, bakarka eta taldeka: aurkarien arteko jokoak, talde jokoak, baloiarekin edo gabe

 Adierazpena, artea edota estetika xede duten jarduerak sortzea eta burutzea: gimnastika, gimnastika erritmikoa, dantza.

Kirola - Gorputz heziketa CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea 2. Zikloa

© 2016 IKAS