Gorputz eta kirol heziketa 3. zikloa

Liburu honek irakasleak ikasturtean zehar lau gaitasunak gauzatzen laguntzeko edukiak proposatzen ditu, 8-12 urteko ikasleei irakasteko.

- Emaitzak erdiestea:
atletismoa: lasterketak, jauziak, aurtikitzeak.
- Lekualdatzeak, ingurumenaren arabera egokitzea:
orientazioa, patinaketa, bizikleta.
- Elkarrekin eta elkarren kontra aritzea, bakarka edo taldeka:
talde-jokoak, borroka-jokoak, badmintona.
- Adierazpena, artea edota estetika xede duten jarduerak sortzea eta burutzea:
dantza, gimnastika, gimnastika erritmikoa.

Proposamen horietatik abiatuz, zikloko kontseiluak jardueren programa eraikitzen ahalko du, zenbait urterako, tokiko baldintzak eta baliabideak kontuan hartuz (jarduera non egiten den, zer kirol instalazio den, irakasleak zer gaitasun duen, kanpoko adituak ekarrarazteko paradarik badenetz eta zer gaitasun duten...).

Programa horretan oinarrituz, irakasleak urteko lan programa finkatzen ahalko du.

Kirola - Gorputz heziketa Eskuliburuak CM1 - 4. urtea Kolegioa - 6.a CM2 - 5.urtea 3. Zikloa

© 2016 IKAS