Haserre gorria - Batuaz - ipuina entzungai

Frantsesezko Grosse colère albumetik egokitua.

Haserre gorria
Haserre gorria

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2016.

MP3 (à écouter en ligne) Soinua Cycle 1 Cycle 2