Euskara eta Literatura Kolegioan - Txokolatea

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2016.

Txokolatea

Aurkibidea

 Txokolatearen historia
 Eguberriko subila
 Zure errezeta
 Hiztegia lantzen
 Lan-fitxa
I. Ulermena
II. Nor-Nori orainaldiak eta lehenaldian
III. Erranaldiak osa itzazu.

Euskara PDF Kolegioa - 5.a 4. Zikloa