Euskara 1 - ikaslearen eskuliburua - 1. partea

15 kapitulu dira. Kapitulu bakoitzean:

 • 1 - Gakotsari (letra pertsonifikatua) doakion ipuinaren (testu) zatia. Irakasleak du irakurtzen
 • 2 - Ahozko galdeak
 • 3 - Ikaslearen testua, ipuin zati batean oinarritua
 • 4 - [k] ikasteko erreferentzia-hitza (gakotsa)
 • 5 - Hots bakoitzari doazkion erreferentzia-hitzak
 • 6 - Hitzak silabatan zatituak dira
 • 7 - Hots eta silaba berriak entzuten, irakurtzen eta idazten dira.
 • 8 - Hitzak osatzen dira
 • 9 - Hots berrien konbinatzea
 • 10 - Hitz berrien irakurtzea, ikasi konbinazioak baliatuz
 • 11 - Hots (gakots) bakoitzari doa(z)kion kantu edota olerki bat(zuk)
 • 12 - Erranaldi eta testu berriak irakurtzen dira
 • 13 - Hizkuntzaren aztertzeko lehen urratsak
 • 14 - Testuak gero eta luzeagoak dira, aitzineko kapituluetan ikasia integratuz
 • 15 - Fitxan egin beharreko ulermen ariketak

Eskuliburuarekin osagarri, ikasleari testurik gabeko mini-albuma eta ulermena lantzeko liburuxka proposatuak zaizkio (2 €).
Irakaslearen maletaren mini-albumean testuak badira, proposamen gisa. Irakasleak irakurketa lantzeko edo arrasto bat atxikitzeko balia dezake, adibidez:

 • irakaskuntzan aitzinatu arau, testua fotokopiatuz eta ikasleei beren mini albumean
  kolaraziz, ilustrazio egokiaren azpian,
 • arbeleko testua kopiaraziz,
 • taldean sortu testua, ikaslearen mini-albumeko parte zurian idatzaraziz, etab.

Aurkibidea

Kapituluak:

 • 1 - Zaldia aztia
 • 2 - Xaramela
 • 3 - Mariorratza tximeleta
 • 4 - Kukua
 • 5 - Gaztaina
 • 6 - Lilia
 • 7 - Mamua
 • 8 - Tomatea
 • 9 - Ura, lertsuna arraina
 • 10 - Ardia, behia
 • 11 - Pitika
 • 12 - Sugea
 • 13 - Gatua
 • 14 - Jauzia, alfabetoa
 • 15 - Oñoña haizea

Argitaletxearen oharrak:

 Eskuliburu honetan aipatzen diren "gakotsak", egileak asmatu hitz bati doazkio, "gako" eta "hotsak" hitzetan oinarrituz.
 Hiztegietako izen arruntak artikulurik gabe idazten dira; liburu honetan, ordea, zerbaiten izendatzeko emanak direlarik, irudi baten azpian komunzki, artikuluarekin idazten dira, adb.: ardia

Euskara Eskuliburuak CP - 1. urtea 2. Zikloa

© 2019 Ikas euskal pedagogia zerbitzua