Euskarazko Arte eta Kultura Heziketako proiektuak gauzatzeko gida praktikoa

Edukia:
1. Euskarazko Arte eta kultura heziketa
1.1 Arte eta kultura heziketaren printzipioak
1.2 Euskarazko AKH-ren berezitasunak
2. Kultura eragileentzako dispositiboak
2.1 Kultura eragileen labelizatze dispositiboa
2.2 Euskara ikasteko formakuntza profesionala
3. Ikastetxeentzako dispositiboak
3.1 EEP : Ikastetxeentzako proiektu deialdia
3.2 Pirinio Atlantikoetako departamendua : departamenduaren
hezkuntza proiektua (arte eta kultura heziketarako departamendu
proiektua – AKHDP/PDEAC)
3.3 Akademia ikuskaritza : lehen mailako AKH proiektuak laguntzeko
dispositiboa

AKH - Gida praktikoa
Arte heziketa - Arteen historia Gai kulturalak