01_Ongi etorri. Nor zara?

Titulua
Entzungaia
D1 jarduera: Nongoak dira zazpi pertsona hauek?
Ikus A11 liburukiaren 20. orrialdea
D1_Nongoak dira zazpi pertsona hauek?
F1 jarduera: Lehenengo ikasgaia kantua, Urko
Ikus A11 liburukiaren 24. orrialdea
F1_Lehenengo ikasgaia

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK