04_Hau da nire familia.

Titulua
Entzungaia
A1 jarduera: Hau, hori, hura
Ikus A11 liburukiaren 62. orrialdea
A1_Hau, hori, hura
A2 jarduera: Honek, horrek, hark zer du?
Ikus A11 liburukiaren 62. orrialdea
A2_Honek, horrek, hark zer du?
A3 jarduera: Hauek, horiek, haiek zer dute buruan?
Ikus A11 liburukiaren 62. orrialdea
A3_Hauek, horiek, haiek zer dute buruan?
F1 jarduera: Xanen familiaren aurkezpena
Ikus A11 liburukiaren 67. orrialdea
F1_Xanen familiaren aurkezpena
I2 jarduera: Testuaren hutsuneak bete itzazu.
Ikus A11 liburukiaren 71. orrialdea
I2_Testuaren hutsuneak bete itzazu.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK