05_Nor naiz?

Titulua
Entzungaia
A1 jarduera: Maritxu Kaskagorri eta haren lankideak
Ikus A11 liburukiaren 80. orrialdea
A1_Maritxu Kaskagorri eta haren lankideak
B1_1 jarduera: Diskotekan
Ikus A11 liburukiaren 81. orrialdea
B1_1_Diskotekan
B1_2 jarduera: Zahar etxean
Ikus A11 liburukiaren 81. orrialdea
B1_2_Zahar etxean
B1_3 jarduera: Parkean
Ikus A11 liburukiaren 81. orrialdea
B1_3_Parkean
B1_4 jarduera: Telefonoz
Ikus A11 liburukiaren 81. orrialdea
B1_4_Telefonoz

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK