06_Etxea, etxe goxoa!

Titulua
Entzungaia
E1 jarduera: Ikusten duzu goizean kantua, Xabier Letek kantaturik
Ikus A11 liburukiaren 105. orrialdea
E1_Ikusten duzu goizean
F1 jarduera: Etxe bat bilatzen dut.
Ikus A11 liburukiaren 106. orrialdea
F1_Etxe bat bilatzen dut.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK