08_Nora joan?

Titulua
Entzungaia
D1 jarduera: Nora joaten zara?
Ikus A11 liburukiaren 138. orrialdea
D1_Nora joaten zara
D3 jarduera: Eihartzea kultura etxea
Ikus A11 liburukiaren 141. orrialdea
D3_Eihartzea kultura etxea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK