09_Denboraren menpe presaka gabiltza.

Titulua
Entzungaia
E1 jarduera: Hilabeteak kantua
Ikus A11 liburukiaren 156. orrialdea
E1_Hilabeteak
F1 jarduera: Zer egunetan da?
Ikus A11 liburukiaren 157. orrialdea
F1_Zer egunetan da?
H1 jarduera: Euskal Irratiak entzun!
Ikus A11 liburukiaren 159. orrialdea
H1_Euskal Irratiak entzun

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK