10_Zatoz gure etxera!

Titulua
Entzungaia
A2 jarduera: Etxe barnearen antolaketa
Ikus A11 liburukiaren 171. orrialdea
A2_Etxe barnearen antolaketa
A3 jarduera: Apartamentua alokatzen dut.
Ikus A11 liburukiaren 172. orrialdea
A3_Apartamentua alokatzen dut.
B2_1 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 174. orrialdea
B2_1_Karrikan galdezka
B2_2 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 174. orrialdea
B2_2_Karrikan galdezka
B2_3 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 174. orrialdea
B2_3_Karrikan galdezka
B2_4 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 174. orrialdea
B2_4_Karrikan galdezka
B2_5 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 174. orrialdea
B2_5_Karrikan galdezka
B2_6 jarduera: Karrikan galdezka
Ikus A11 liburukiaren 174. orrialdea
B2_6_Karrikan galdezka
B3 jarduera: Bidean galdurik
Ikus A11 liburukiaren 175. orrialdea
B3_Bidean galdurik

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK