11_Zer ikastaldi egin nahi duzu?

Titulua
Entzungaia
B1_1 jarduera: Haurdun naiz.
Ikus A11 liburukiaren 191. orrialdea
B1_1_Haurdun naiz.
B1_2 jarduera: Hitzordua hartzen dut.
Ikus A11 liburukiaren 191. orrialdea
B1_2_Hitzordua hartzen dut.
B3 jarduera: Turismo bulegoan
Ikus A11 liburukiaren 192. orrialdea
C1_Turismo bulegoan
D1 jarduera: Elkarrizketa
Ikus A11 liburukiaren 193. orrialdea
D1_Elkarrizketa

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK