18_On dagizula!

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Errezetaren osagaiak?
Ikus A11 liburukiaren 280. orrialdea
B1_Errezetaren osagaiak?
D1 jarduera: Zer egiten duzu janaria prestatzen ari zarelarik?
Ikus A11 liburukiaren 284. orrialdea
D1_Zer egiten duzu janaria prestatzen ari zarelarik?

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2017 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2017.

IKAS - AEK