Ene adiskidea izan nahi hiz? - zubereraz

Zati bat

Sagü berde triste da. Ihor ez mintzatzeko. Ihori ezin pot bat eman!
- Ez gütün hire adiskide izan nahi, erraiten deioe sagü grisek.
Arren egün baez, sagü berdek bere biesetan sartzen dü gazna buzi bat, lüzokertto bat eta lükainkidor zerra bat. Eta bidean badoa adiskide baten bila!
Irakurketa / Idazkera Literatura albumak CP - 1. urtea 2. Zikloa

© Ikas euskal pedagogia zerbizua, 2018