Muzaren lo küxka - Zubereraz

Ustiapen pedagogikoa

-* Narramus saila : https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-la-sieste-de-moussa-album-et-cd-rom-9782725635859.html -* http://objectifmaternelle.fr/2018/01/langage-narramus-sieste-de-moussa/
Euskara Irakurketa / Idazkera MS - 4 urtekoak GS - 5 urtekoak CP - 1. urtea 1. zikloa

© 2018, IKAS pedagogia zerbitzua, euskarazko itzulpenarentzat