HaraMat CP - Trebatzeko fitxategia - batuaz

Fitxategi honekin betan, ikasle bakoitzarentzat Mat hiztegia liburuxka gehigarri gisa zabaldua da.

Aurkibidea

Buruketak Zenbakiak Kalkuluak
1. unitatea Zenbakien erabiltzea
• Kopuruen gogoan atxikitzea eta
adieraztea 10, 15
Buruketa bilduma: «Zirrimarraren
argazkiak» 16
10erainoko kopuruak eta zenbakiak
• 4rainoko kopuruen
deskonposatzea 8
• Zenbakien eta kopuruen arteko
loturaren egitea 9, 10, 11, 14, 15
• 10erainoko bikoitzak 11
Zifren idaztea
• 0 eta 9ren arteko zifrak 8, 9, 10, 11
2. unitatea Zenbakien erabiltzea
• Gehitzeak eta osagarriak 19, 20,
20, 21, 22, 23, 26, 27
Buruketa bilduma:
«Urtebetetzeko kandelak» 28
10erainoko kopuruak eta zenbakiak
• Kopuruen deskonposatzea (5) 17
• Zenbakien eta kopuruen
erkatzea 17, 18, 26
• Zenbakien eta kopuruen arteko
loturaren egitea 18, 19, 20
Kalkulu gogoetatua
• Gehiketak eta osagarriak (zenbaki
ttipiak) 19, 20, 21, 26, 27
• Kopuruen deskonposatzea 1, 2 eta
5 baliatuz 22, 23, 27
3. unitatea Zenbakien erabiltzea
• Toki baten kokatzea 29, 36
Zirrimarrarekin josta zaitez:
«Labirintoa» 38
19rainoko kopuruak eta zenbakiak
• Zenbakien eta kopuruen
erkatzea 30, 31
• Zenbakien segida 32, 33, 36
Hamarrekora buruz (19rainoko
zenbakiak)
• Zenbakien eta kopuruen arteko
loturaren egitea (10i bermatuz) 32,
33, 37
Kalkulu gogoetatua
• Kopuruen deskonposatzea 1, 2 eta
5 baliatuz 29
Ikurrekilako idazkerak
• +, − eta = ikurrak 30, 31, 36
10erainoko batuketa taula
• Kalkulu gogoetatua 30, 31, 36
4. unitatea Zenbakien erabiltzea
• 2tan banatzea (erdiak) 39
Buruketa bilduma:
«Banaketa zuzenak» 48
5erainoko zenbakiak
• Zifratan eta letratan idaztea 41
Buruketa bilduma:
«Banaketa zuzenak» 48 19rainoko zenbakiak
• Zenbakien segida 40
39rainoko zenbakiak
• Zenbakien segida 41, 42, 43, 47
Hamarrekora buruz (39rainoko
zenbakiak)
• Zenbakien eta kopuruen arteko
loturaren egitea (10i bermatuz) 42,
43, 47
10erainoko batuketa taula
(kalkulu gogoetatua)
• Batuketak, osagarriak,
deskonposaketak (zenbakiak < 10)
39, 40, 46, 47
5.unitatea Buruketa bilduma:
«Arkatz kutxak» 58
10erainoko zenbakiak
• Zifratan eta letratan idaztea
(5erainoko zenbakiak) 51
39rainoko zenbakiak
• Zenbakien segida 50, 56
Hamarrekoak eta batekoak
• Zifren lekunezko balioa 53, 57
Kalkulu gogoetatua
• 5 eta 10, batuketa gisa eta kenketa
gisa deskonposatzea 49
• 10i batekoen gehitzea 53, 56
10erainoko batuketa taula
• Gogoan hartzen trebatzea 50, 51,
52, 56, 57
6. unitatea Zenbakien eta kalkuluaren
erabiltzea
• 2tan banatzea 59
• Bikoitzak eta erdiak 59
• Kopuruen batzea, kantitate baten
kentzea 59, 63 Hamarrekoak eta batekoak
• Hamarnaka multzokatuz zenbatzea
62, 63, 68, 69 10erainoko batuketa taula
• 10erainoko osagarriak 60
• Zenbakien deskonposaketak 62,
68
Zirrimarrarekin josta zaitez:
«Goxokiak», «Kuku-gordeka» 70
Hamarrekoak eta batekoak
• Hamarnaka multzokatuz zenbatzea
62, 63, 68, 69
39rainoko zenbakiak
• Erkatzea 64, 65
59rainoko zenbakiak
• Zenbakien segida 64, 69
• Erkatzea 65, 69
10erainoko batuketa taula
• 10erainoko osagarriak 60
• Zenbakien deskonposaketak 62,
68
Kalkulu gogoetatua (batuketa)
• Bikoitzen ezaupideei bermatzea
60, 61, 68
• 5i eta 10i bermatzea 61, 68
7. unitatea Zenbakien eta kalkuluaren
erabiltzea
• Kopuruen batzea eta kopuruen
kentzea 71
• Zenbaki-lerroan tokiz aldatzea
(aitzinera eta gibelera) 72, 73, 78
• 10erainoko osagarriak 74
Buruketa bilduma:
«Diruarekin» 80
59rainoko zenbakiak
• Erkatzea 72
• Zenbakien segida 73
Kalkulu gogoetatua (batuketa)
• Bikoitzen ezaupideei bermatzea
60, 61, 68
• 5i eta 10i bermatzea 61, 68
Kalkulu gogoetatua
• 1, 2, 5, 10ekin kalkulatzea (dirua) 71
• Zenbakien deskonposaketak 75, 78
Hamarrekoak eta batekoak
• 1en edo 10en gehitzea 74, 79
• Zifren lekunezko balioa,
konbertsioak 75, 79
Kalkulu gogoetatua
• 1, 2, 5, 10ekin kalkulatzea (dirua) 71
• Zenbakien deskonposaketak 75, 78
8. unitatea Zenbakien eta kalkuluaren
erabiltzea
• Zenbaki-lerroan tokiz aldatzea
(aitzinera eta gibelera) 81, 84
Buruketa bilduma:
«Enekoren eta Liliren
asteazkenak» 89
99rainoko zenbakiak
• Zenbakien taula 83, 84, 88
Hamarrekoak eta batekoak
• Hamarrekotan eta batekotan
zenbatzea 85
18rainoko batuketa taula (kalkulu
gogoetatua)
• Batuketak, osagarriak,
deskonposaketak (zenbakiak < 10)
81, 82, 88
Kalkulu gogoetatua
• Batura berdinak (< 20) 82
• Batuketen erkatzea 83
• Hamarrekoekin kalkulatzea 85, 88
9. unitatea Zenbakien eta kalkuluaren
erabiltzea
• 2tan banatu 90
• Kopuru bereko multzo bat baino
gehiagoren elkartzea 94
Zirrimarrarekin josta zaitez:
«Erromatarrek bezala» 100
79rainoko zenbakiak
• Zifratan eta letratan idaztea 90, 93,
98, 99
99rainoko zenbakiak
• Zenbakien taula 91
• Segidak: 1-ez 1 eta 10-ez 10 93
Hamarrekoak eta batekoak
• 10 baliatuz deskonposatzea 91,
92, 99
• Hamarrekotan eta batekotan
zenbatzea 95
Kalkulu gogoetatua
• Baturen erkatzea eta berdintzea 92
• Bi zenbakiren batzea (< 100) 94,
95, 99
• Zenbakien deskonposaketak 98
10. unitatea Zenbakien eta kalkuluaren
erabiltzea
• Osagarri baten xerkatzea 101, 102,
103, 105, 110
• Diru kopuruen deskonposatzea 1, 2,
5, 10, 20, 50 baliatuz (dirua) 102
Buruketa bilduma:
«Zirkua» 111
99rainoko zenbakiak
• Zifratan eta letratan idaztea 101,
110
18rainoko batuketa taula
• Baturak 110
Kalkulu gogoetatua
• Zenbakien deskonposatzea 1, 2, 5,
10, 20, 50 baliatuz (dirua) 102
• Beste zenbaki deskonposaketak
103, 104, 107, 107
• Baturen erkatzea 106, 110
Zutabekako kalkulua (batuketa)
• Zutabekako batuketa 104, 105,
106, 110
Matematika Fitxategiak CP - 1. urtea 2. Zikloa

© IKAS pedagogia zerbitzua, 2018