05_Zer egiten ari naiz?

Titulua
Entzungaia
A2 jarduera: Elkarrizketa osa ezazu.
Ikus A12 liburukiaren 63. orrialdea
A2_Elkarrizketa osa ezazu.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2018 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2018.