06_Hondarkinak birzikla ditzagun

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Peio laguntzen dut.
Ikus A12 liburukiaren 81. orrialdea
B1_Peio laguntzen dut.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2018 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2018.