12_Lan bila

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Elkarrizketa entzun eta testuaren hutsuneak bete.
Ikus A12 liburukiaren 162. orrialdea
B1_Elkarrizketa entzun eta testuaren hutsuneak bete.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2018 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2018.