15_Lana eta langabezia

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Lana xerkatzen dut.
Ikus A12 liburukiaren 201. orrialdea
B1_Lana xerkatzen dut.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2018 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2018.