17_Ez naiz trenpuan

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Elkarrizketa entzun.
Ikus A12 liburukiaren 225. orrialdea
B1_Elkarrizketa entzun.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2018 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2018.