18_Oraingoan hobeki naiz.

Titulua
Entzungaia
C1 jarduera: Elkarrizketa entzuten dut.
Ikus A12 liburukiaren 237. orrialdea
C1_Elkarrizketa entzuten dut.

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2018 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2018.