IKASBIDE A1.2 - Ikaslearen fitxategia

IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. Metodoaren ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko irakasleen laguntzaz burutzeko apailatuak dira.
Liburuki hau Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren A1.2 mailan oinarritzen da.
Honen osagarri:

🎧 Entzungaiak sarean

4 ikas-unitatez osatua da eta 100 oreneko iraupena du. Ibakoitzak 4 jarduera-bilduma, bai eta azken jarduera bat ere, landu gaiak eta helburuak biltzen dituena. Jarduera bakoitzak 5 oreneko iraupena du. 5 oreneko jarduera-bilduma horiez gain, bada azken bat, iraupen berekoa, ikasle bakoitzak neur dezan zertan den hastapenean finkatu helburuei begira, hots, zer heinetaraino ikasia eta landua barneratua duen. Ontsalaz, ikas-unitate bakoitzak 25 oreneko iraupena du orotara.

Argitaletxeak eskerrak bihurtzen dizkie material hau probatu duten, Ani eta Pantxika irakasleei, halaber Beñat Oihartzabal euskaltzain eta IKER zentroko kideari, gramatika saileko xehetasunak emanik.

Salmenta guneak

© 2018 Aek, © 2018 Ikas pedagogia zerbitzua