Dago, Dauka

Komunzki usaiaren adierazteko, forma perifrastikoa erabiltzen da (aditza + aditz laguntzailea), eta egoera puntuala delarik, aldiz, forma trinkoa edo sintetikoa.

Iparraldean jabegoa ukan aditzaz adierazten da:

Gizon horrek sos anitz du.
Senarra sukaldean du.

Eduki zinez atxikitzearen errateko baliatzen da:

Gizon hori beti zozotako hartu dut. Beraz:
Zozotzat daukat gizon hori.

Ezezkoan ere erabiltzen da indar emateko:

Ez dauzkat zure erranak ahantzirik. (= Luzaz gogoan atxikiko ditut.)

Izan eta egon aditzen erabilerak ñabardura erakusten du:

Bat-batean isildu da.
Isilik dago.

Egon: Irauten duen egoera edo leku horretan egoten dela errateko erabiltzen da:
Lanean da; ez duzu ikusiko.Lanean dago, ez da gurekin heldu.

Aitak erasiatzen zuen bitartean, haurra isilik zegoen.
Buchenwaldera heltzean, soldadu talde batzuk beren zakurrekin burdinbide bazterrean zeuden, harrera bero baten eskaintzeko.
Ahate andana bazegoen gosez, " krok! " batek, eta " krok! " besteak, zer jan ez zutela.
Eiheralarren nengoelarik... (bizi nintzelarik)
Arratsalde guzian telebistaren aitzinean dago, ez du baxoko fitsik ikasten.
Nor da niri so dagoen (dagokidan) hori?
Bere buruari galde egitea:
✅ (Galdez) nago ez denetz arratsaldean jinen.
Bestela errana:
Ari naiz ez denetz arratsaldean jinen.

Egon aditza adberbio batekin edo mugagabean? instrumentala (gosez egon) edo partitiboaren atzizkia (isilik egon) dakarren izen batekin erabiltzen da:

Zutik, geldirik dago.
Etzanik egonik ere, minez nengoen.
Halakoetan maiz euskaraz mintzatzeko beldurrez egoten ginen.

Oharra:
bego: Egon aditzaren aginterako forma trinkoa, 3. pertsona singularra. Norbait edo zerbait bere gisa uzteko adierazteko baliatzen da. Adibidez pilotan: lagunari pilotaren ez joiteko errateko, "bego!" erraten ohi zaio.


Gaiaren barnatzeko:

Euskal Gramatika Laburra: perpaus bakuna §5.2. egon-ez (andoni erakasle dago), 125 or., Euskaltzaindia

Euskal Gramatika, Lehen Urratsak I, §4.2.2.2.1 168 or. (pdf-an), Euskaltzaindia
https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/6844.pdf

Artikuluari erantzun

aurretiaz moderatua

Kontuz, zure iruzkina berrirakurria eta adostua izan eta agertuko da.

Nor zara?
Zure iruzkina hemen gehitu

Inprimaki honek SPIPen lastermarkak onartzen ditu [->url] {{gizena}} {etzana} <quote> <code> eta HTML kodea <q> <del> <ins>. Paragrafoen sortzeko, lerro huts batzuk utz itzazu.

Gako-hitz : - spip2spip -

Iruzkinak jarraitu: RSS 2.0 | Atom