Transmath kaiera - 6.a

14 kapitulu eta ariketa fitxak, 500 ariketa (oinarrien menderatzeko, trebatzeko eta hobetzeko), parte bakoitzaren bukaeran "buruketa-tailerra" orriak eta kaieraren bukaeran 10 eginkizun konplexu, buruketen ebazpenei lotzeko.

Transmath kaierak: trebatzeko, ikasgelan baliatu eskuliburu ororen osagarri.

Argitaletxeak eskerrak bihurtzen dizkie ikastresna honen apailatzen laguntza ekarri duten irakasle hauei: Myriam Iralde, Garikoitz Mujika eta Maria Salbide

Aurkibidea

ZENBAKIAK ETA KALKULUAK
1. Zenbaki osoak - Zenbaki hamartarrak
2. Batuketa, kenketa, biderketa
3. Zatiketa
4. Frakzioak
5. Proportzionaltasuna
6. Datuen antolatzea eta kudeatzea

MAGNITUDEAK? ETA NEURKETAK
7. Angeluak
8. Luzerak, azalerak eta iraupenak
9. Bolumenak

ESPAZIOA ETA GEOMETRIA
10. Geometria espazioan
11. Zuzen perpendikularrak, zuzen paraleloak
12. Ohiko irudiak
13. Ardatz-simetria
14. Ardatz-simetria eta ohiko irudiak

EGINKIZUN KONPLEXUAK

Matematika Fitxategiak Kolegioa - 6.a 3. Zikloa

© IKAS, 2018